Biznes uchun tariflar

 

Yuklab olish narxlari

т/рХизмат турлариТарифлар
1 .Кредит хизматларини амалга ошириш буйича тарифларStartup
1Кредит ҳисобрақамини очиш учунБепул
2Кредит ҳисобрақамига ҳизмат кўрсатиш учунБепул
3Хорижий кредит линиялари ҳисобидан молиялаштириладиган кредитларКредит линияси шартларига мувофиқ
3.1Кичик тадбиркорлик субъектлари ва юридик шахслар учунБепул
3.2Жисмоний шахслар учунБепул
4Гаров таъминотини расмийлаштириш учунБепул
5Гаров таъминотини гаровдан чиқариш ёки қисман чиқаришБепул
6Мониторинг ўтказиш учунБепул
7Кредит шартномасига ўзгартириш киритиш: 
7.1Барча тадбиркорлик субъектлари ва юридик шахслар учун1100000 сум микдоридан ошмаган холда
7.2Жисмоний шахслар учун156 000 сум
7.3Кредит шартномасида белгиланган шартларни бажармаганлик учун пеня (Кредит қўмитаси томонидан белгиланган шартлар)"Кредит шартномаси суммасининг кунига 0,01 фоизбироқ кредит шартномасининг 50 фоиздан ошмаган ҳолда"
8Кредит қолдиғи бошқа банкка сотилгандаБепул
9Кредит бюросидан олинган маълумот учунБепул
10Гаров реестрига ёзув киритилганлиги учунБепул
11Очиқ кредит линияларидан фойдаланмаган кредит суммасиБепул
11.1Хорижий очиқ кредит линияларидан фойдаланмаган кредит суммасиКредит линияси шартларига мувофиқ
12Муддати ўтган кредитлар учун хисобланадиган юкори фоиз микдори (ўз маблағлари ҳисобидан)Кредит фоизи 15 баробаргача ошириладибироқ 50 фоиздан ошмаган ҳолда(жалб қилинган кредит линиялардан ташқари)
13Муддати утган фоизлар учун пеняКелишув асосида
14Кредит буйича ойлик абонент туловиБепул
2. Бухгалтерия ҳисобини юритишбанк ҳисобварақлари очиш бўйича хизмат кўрсатишда ундириладиган хизмат ҳақлари
15Миллий валютада асосий (ёки бошқа банк мижозига иккиламчи) талаб қилиб олингунча депозит ҳисобварағини очишБепул
16Банк мижозига иккиламчи бошқа ҳисобварақ очиш ва қайта расмийлаштириш (мулкчилик шакли ўзгаргандақайта ташкил этилганда)Бепул
17"Талаб қилиб олингунчаиккиламчи ва шу каби депозит ҳисобварақларни ёпиш"Бепул
18Мижознинг барча ҳисобварақларидан пул маблағларини ўтказиш (дебет айланма):
18.1" ""HI-TECH"" ХАТБ тизими ичида бошка мижозлар хисоб ракамига ўтказмалар"0,1 фоиз ўтказма суммасидан
18.2Республика ҳудуди бўйлаб бошқа банкларга ўтказмалар0,3 фоиз ўтказма суммасидан
19Шу банк олдидаги кредит қарздорлигини қоплаш учун ўтказилганда (дебет айланма)Бепул
20Мижоз бошқа банкка ўтганда ҳужжатларни тайёрлаш ва расмийлаштиришБепул
21Битта филиалда мижознинг бир ҳисобварағидан бошқа ҳисобварағига ҳамда махсус ҳисобварақларга пул маблағларини ўтказишБепул
22Бюджет ташкилотларининг бюджет ҳисобварақларига хизмат кўрсатишБепул
23Кичик тадбиркорлик субъектлари ҳисобварақларидан солиқ ва бошқа мажбурий тўловларни ўтказишБепул
24Ҳисобварақларга хизмат кўрсатиш бўйича бир ойлик абонент тўловиБепул
25Аккредитив ҳисобварағини очиш200 000 сум
26Аккредитив ҳисобварағи шартларини: узгартириш200 000 сум
27Мижоз ҳисобварағининг ҳолати тўғрисида маълумотнома бериш ёки тасдиқлаш20 000 сум
28Ҳисобварақ орқали амалга оширилган тўловлар ҳақида кўчирма олиш (выписка)Бепул
3. Пластик карточкаларига хизмат кўрсатишда ундириладиган хизмат ҳақлари
29Иш ҳақи стипендия пенсия нафақа учун махаллий банк карталарини очиш "Бепул
30Умумий тартибда махаллий банк карталари очиш30 000 сум ( 1 дона карта учун)
30.1Умумий тартибда махаллий банк карталари очиш (HUMO)10 000 сум ( 1 дона карта учун)
31Махаллий банк карталарини муддати ўтганда йўқотилган ёки шикастланганда 30 000 сум ( 1 дона карта учун)
31.1Махаллий банк карталарини муддати ўтганда йўқотилган ёки шикастланганда (HUMO)10 000 сум ( 1 дона карта учун)
32Махаллий банк карталарини банк кассалари орқали тўлдиришБепул
32.1Махаллий банк карталарга кирим қилиш иш ҳақи ва унга тенглаштирилган тўловлардан ташкариБепул
33Махаллий банк карталари ўртасида ўзаро пул ўтказиш (Р2Р)1 фоиз
34Махаллий банк пластик карталаридан пул бериш
34.1ўзи эмиссия қилган банк карталаридан банк кассаси орқали (стипендия иш хаки ва нафака пуллари)Бепул
34.2ўзи эмиссия қилган банк карталаридан банк кассаси орқали (бошка максадлар учун дивиденд ва хк)0,5 фоиз микдорида
34.3бошқа банк карталаридан банк кассасидан ва банкоматлар орқали1 фоиз миқдорида
35Халқаро пластик карталардан нақд пул бериш: 
35.1Бошқа банкларнинг халқаро пластик карталаридан (хорижий валютада/АҚШ долларида) нақд пул ечиш бўйича банк комиссияси1 фоиз миқдорида
35.2Бошқа банкларнинг халқаро пластик карталаридан (миллий валютада/сўм) нақд пул ечиш бўйича банк комиссияси1 фоиз миқдорида
35.3"""HI-TECH"" ХАТБ тизимида Банк томонидан эмиссия килинган халқаро пластик карталаридан нақд пул ечиш бўйича банк комиссияси (конверсион карталардан ташқари)"Бепул
36Махаллий банк картаси орқали тўловлар амалга ошириш (карта эгасидан олинадиган комиссия)Бепул
37Махаллий банк картасини СТОП листга кўйиш блокка тушган ҳолда қайта активлаштиришБепул
38Корпоратив банк картаси очиш корпоратив банк картасини алмаштириш30 000 сум
39Корпоратив банк картасини тўлдириш0,5 фоиз миқдорида
40Корпоратив банк картадан чиқим қилишБепул
41Корпоратив банк картани СТОП листга кўйишБепул
42Корпоратив банк карта блокка тушган ҳолда қайта активлаштиришБепул
43Корпоратив банк картадан кўчирма бериш20 000 сум
Жисмоний ва юридик шахсларга чел эл валютасида карта очиш юритиш ва бошқа банк хизматларини кўрсатиш:
44Жисмоний шахсларга халкаро тулов картасини очиш (VISA)30 000 сум
45Жисмоний шахсларга чет эл валютасидаги пластик картасини қўшимча очиш VISA30 000 сум
46Жисмоний шахсларга чет эл валютасидаги пластик картасини муддати ўтганда алмаштириш VISA30 000 сум
47Жисмоний шахсларнинг чет эл валютасидаги конверсион картасини тўлдириш (VISA)бепул
48Жисмоний шахсларга чет эл валютасидаги пластик картасини йўқотганда ёки шикаст етказганда алмаштириш (VISA )60 000 сум
49Жисмоний шахсларга чет эл валютасидаги пластик картасига хизмат курсатиш (VISA )0,50 АҚШ долл.
49.1Махсулот ва хизматларга тўловларни амалга ошириш (мин. 1 АҚШ.долл.) (VISA )суммадан 0,7%
49.2Махсулот ва хизматларга тўловларни амалга ошириш (мин. 1 000 АҚШ.долл.) (VISA)суммадан 0,5%"
50Жисмоний шахсларга чел эл валютасида пластик карта очиш 1 кун ичида (VISA )120 000 сум
51Ўзбекистон Республикаси худудидагибошқа банкларда пул маблағларини ечиш (VISA)суммадан 1,2% (мин. 1 АҚШ долл.)
52Суғурта депозити ( карта тўлдирилган суммадан блок қилинадиган сумма) (VISA)20 АҚШ. Долл.
53СМС хизматини улаш10 000 сум
54"Жисмоний шахсларга чет эл валютасидаги пластик картасини ""СТОП лист""га кўйиш (VISA )"25 000 сум
Тулов терминаллари буйича хизмат курсатиш:
55УзКАРД тўлов тизимининг тўлов терминаллари ижараси (бир ойлик): 
55.1Юридик шахслар учун25 000 сўм
55.2Якка тартибтаги тадбиркорлар учун15 000 сўм
55.3ХАТБ«Hi-techbank» мижозлари учун cashback тизимида хизмат курсатиш учун терминал тулови( Humo терминали)бепул
56Хорижий валютадаги тўлов терминаллари бўйича банк комиссияси: 
56.1Рўйхатдан ўтказиш ва ўрнатишбепул
56.2Терминал ижараси (бир ойлик)25 000 сўм
57Тўлов терминалларини таъмирлаш ёки алмаштириб бериш: 
57.1Таъмирлаш учунтаъмирлаш харажати + 200 000 сум
57.2Йўқолган ёки яроқсиз ҳолга келган тақдирдатерминал киймати + 200 000 сум
58Тўлов терминаллари айланмалари бўйича банк комиссияси (махаллий банк карталарининг эквайринги) (Uzcard,HUMO)суммадан 0,2 фоиз
58.1Тўлов терминаллари HUMO бўйича инкассация (халқаро тўлов карталари эгасидан эквайринги)суммадан 1 фоиз
59Тўлов терминаллари HUMO бўйича инкассация (халқаро тўлов карталари эгасидан эквайринги)Айланмадан 1,5 фоиз миқдорида
60Мижознинг сўровига асосан хорижий валютадаги терминалларни инкассацияси бўйича хисобот тақдим этиш20 000 сум
61E-POS терминаллари бўйича банк комиссиясиАйланмадан 1,5 фоиз
Хорижий валютадаги хизматлар учун ундириладиган ҳақлар
 Юридик шахсларнинг хорижий валютадаги ҳисобварақларига хизмат кўрсатиш 
62Ҳисобварақ очишБепул
63Ҳисобварақдан кўчирмани хат орқали юбориш30 000 сум
64Мижоз талабига кўра ҳужжатлардан кўчирма дубликатини бериш30 000 сум
65Юридик шахснинг ҳисобварағини ёпишБепул
66Республикадан ташқарига оддий пул ўтказмалар0,15 фоиз + СВИФТ харажати + хамкор банк харажатлари
67Республикадан ташқаридаги тезкор ўтказмалар0,20 фоиз + СВИФТ харажати + хамкор банк харажатлари
68ХАТБ«Hi-techbank» тизими ичидаги ўтказмалар20 000 сум
69Республика ҳудуди бўйлаб ўтказмалар (бошқа банкларга)0,1 фоиз миқдорида + СВИФТ харажати
70Тўлов топшириқнома қабул қилиб олинганидан сўнгўтказма шартларининг ўзгариши150 000 сум + почта + хорижий банк харажатлари
71Ўтказманинг бекор қилиниши ва орқага қайтарилишипочта + хорижий банк харажатлари
72Тўлови рад этилган ёки тўланмаган ҳужжатларнинг қайтарилишиПочта + хорижий банк харажатлари
73Норезидентлардан маҳсулот ва хизматлар тўлови учун нақд хорижий валютани қабул қилишсуммадан 0,3 фоиз миқдорида
74Юридик шахс ҳисоб рақамидан нақд хорижий валюта ечиб беришсуммадан 0,3 фоиз миқдорида
75"Чет эл валютасида даромад олувчи юридик шахс ташкил этмасдан фаолият кўрсатувчи якка тартибдаги,тадбиркорлар шунингдек,фермер хўжаликлари ҳисоб рақамидан нақд хорижий валюта ечиб бериш"суммадан 0,3 фоиз миқдорида
76"Бир хорижий давлатнинг валютасини бошқа хорижий давлатнинг валютасига алмаштириб бериш ""конверсия""бир валютани бошқа валютага айрибошлаш"
76.1400 000 АКШ долл.булган сумма 0,5 фоизга талаб этилаётган чет эл валютасида (ЎзРес МБ томонидан ўрнатилган амалдаги курси бўйича сўмда ундирилади)
76.2400 000 АКШ долл. ва ундан юкори сумма1 фоиз талаб этилаётган чет эл валютасида (ЎзРес МБ томонидан ўрнатилган амалдаги курси бўйича сўмда ундирилади)
77Чет эл валютасини ўша чет эл валютасига майдалаб ёки йирик пул миқдорига алмаштириб бериш бир пул банкнотини бошқасига алмаштириш0,3 фоиз миқдорида
SWIFT хизматлари
78Республика ташқарисида150 000 сум
79Республика ҳудудида65 000 сум
Кафолат операциялари валютада
80Кафолат валютасида қоплаш шарти билан0,1 фоиз миқдорида
81Бошқа банкнинг контр-кафолатига қарши кафолат беришКелишувга асосан
82Кафолатни кўпайтириш ва муддатини узайтириш (қоплаш шарти билан)Келишувга асосан
83Кафолат шартларини ўзгартиришКелишувга асосан
84Кафолатни бекор қилишКелишувга асосан
85Кафолатни ва унга киритилган узгартиришни авизолаш300 000 сум
86Кафолатни ва унга киритилган узгартиришни бошка банкка авизолаш200 000 сум
86.1Бошка хабарларни авизолаш ва жунатиш200 000 сум
86.2Бошка банк томонидан берилган кафолат буйича мижозни талабномасини ва хужжатларини кабул килиш ва жунатиш200 000 сум + почта харажатлари
86.3Талабномадаги имзоларни хакикийлигини тасдиклаш (хужжатлар жунатмасдан)200 000 сум
Импорт- аккредитив хизмати
87Бошқа банкларга аккредитивларни авизолаш400 000 сум
87.1Дастлабки авизолаш200 000 сум
88Аккредитив очишАккредитив суммасидан 0,5 фоиз минимум 800 000 сум ва 8 млн. сумдан ошмаган холда
89Эмитент банк сўровига асосан аккредитивни тасдиқлаш: 
89.1Қопланган аккредитив0,2 фоиз миқдорида
89.2Қопланмаган аккредитивКелишувга асосан
90Аккредитив ҳужжатларини текшириш ва аккредитив бўйича тўловлар0,2 фоиз микдорида макс 300 000 сум
90.1Аккредитив бўйича тақдим килинган ҳужжатларда аниқланган фарқлар учун комиссия (хар бир хужжат туплами учун)400 000 сум
91Аккредитив шартларини ўзгартириш400 000 сум
92Аккредитивни бекор қилиш400 000 сум
Экспорт-аккредитив хизматлари
93Дастлабки авизолаш200 000 сум
94Аккредитивни авизолаш400 000 сум
95Аккредитивни тасдиқлаш: суммадан 0,1%
95.1Қопланган аккредитивЙиллик 0,8 фоиз
95.2Қопланмаган аккредитивКелишувга асосан
96Аккредитив ҳужжатларни қабул қилиш ва таҳлил қилишпочта харажатлари + ҳар бир ҳужжатлар тўплами учун 100 000 сум миқдорида
97Аккредитив шартларини ўзгартиришхорижий банк комиссияси + 400 000 сум миқдорида + почта харажатлари
98Аккредитивни бекор қилишхорижий банк комиссияси + 400 000 сум миқдорида + почта харажатлари
Экспорт-аккредитив хизматлари
99ТСОЯЭА (ЕЭИСВО) тизимига ахборот киритиш ва солиштириш (экспорт шартномалари буйича хисоб китоб маълумотномалари ва импорт шартномалари бўйича амалга оширилган тўловлар бўйича )100 000 сум
100Юридик шахслар хисоб ракамидаги чет эл валютасини бошқа чет эл валютасига алмаштириш учун олинадиган воситачилик хақиталаб қилинаётган валютанинг 0,5 фоизгача
101СВОП операциялари бўйича воситачилик ҳақиКелишувга асосан
102Юридик шахслардан хорижий валюта сотиб олиш (СПОТ)0,1 фоиз сумма микдоридан
103Юридик шахсларга хорижий валюта сотиш 
103.1банк очиқ валюта позицияси хисобидан1 фоиз сумма микдоридан сумда
103.2Ўзбекистон Республикаси валюта биржасида валюта олди сотди битимлари бўйича воситачилик ҳақибуюртма миқдорида сўмдаги эквивалентидан 0,3 фоиз
103.3Юридик шахсларга хорижий валюта сотиш бўйича хужжатларни тайёрлаш100 000 сум
5. Пул муомаласи бўйича хизмат кўрсатишда ундириладиган хизмат ҳақлари
104"Нақд пул маблағини бериш - иш ҳақи,нафақа,пенсия,стипендия ва унга тенглаштирилган тўловлар"Бепул
105Кишлок хужалиги махсулотларини сотиб олиш ва уларни экспортга йуналтириш учун тайерлов корхоналарига накд пул маблагини ечиб беришКелишувга асосан 1 фоиздан ошмаган миқдорда
106Қишлоқ хўжалик махсулотларини етиштирувчиларнинг хисобварақларидаги маблағларни нақд шаклда беришКелишувга асосан 1 фоиздан ошмаган миқдорда
106.1Марказий банкнинг мадад пуллари хисобидан накд пул берилишиБепул
107Нақд пул маблағини бериш - юридик шахс ва хусусий тадбиркорларга топширилган тушумлариКелишувга асосан 1 фоиздан ошмаган миқдорда
108Нақд пул маблағини бериш - хусусий тадбиркорларга хисобварағларига келиб тушган нақдсиз пул маблағи ҳисобиданКелишувга асосан 1 фоиздан ошмаган миқдорда
109Нақд пул чек дафтарчасини рўйхатга олиш20 000 сум
6. Интерактив хизматлар кўрсатишда ундириладиган хизмат ҳақлари
110Интернет банкинг билан амалиётлар30 000 сум (хар ой)
111Кушимча калитни руйхатга олиш (калит шикастланганда ва йукотилган холатда)50 000 сум
112СМС-банкинг билан амалиётларБепул
113Mobil-internet банкинг билан амалиётларБепул
114СМС-информер билан амалиётларБепул
7. Бошқа турдаги хизматлари кўрсатишда ундириладиган хизмат ҳақлари
115Кафолат ҳужжатларини кўриб чиқишКелишувга асосан 1 фоиздан ошмаган миқдорда
116Кафолат сўммасини кўпайтириш ва амал қилиш муддатини узайтиришКелишувга асосан
117Кафолат беришКелишувга асосан
118Кафолатларнинг шартини кредит суммаси ва муддати узгарган ҳолда ўзгартиришБепул
119Ташкилотлар (Алоқа компаниялари) фойдасига коммунал тўловлар қабул қилинган сўммалар учун2 фоиз миқдорида
120Тендерда қатнашиш учун кафолат (объект бошлангич нархи 2%гача)дастлаб 400 000 сум миқдорида, ғолиб бўлганда 1 100 000 сум миқдорида
121Қопланган кафолат хатини бериш, миллий валютадаКелишувга асосан
122Қопланмаган кафолат хатини беришКелишув асосида

Qo'ng'iroqqa buyurtma bering